STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z OLIGODONCJĄ I DYSPLAZJĄ EKTODERMALNĄ „OLIGO – ED”


ul. Gen. A. E. Fieldorfa „ Nila” 12 m. 31; 03-984 Warszawa,

KRS 0000386428 NIP 1132842096 REGON 143006


tel. 724 207 201

e-mail: biuro@oligo-ed.pl


Nr konta bankowego:

PKO S.A X Oddział w Warszawie, 34 1240 1095 1111 0010 4198 7547


Formularz kontaktowy