Zarząd

Prezes Zarządu – dr. Małgorzata Zadurska

Członek Zarządu – Michał Wójciak

Członek Zarządu – Piotr Kowalczyk


Organ Nadzorczy

Małgorzata Marczyńska Stolarek

Barbara Pietrzak Bielińska

Bożena Wójciak